Hayalgücü nedir?

Görülen şeylerin, yaşanan olayların zihinde canlanan hayallerin yardımıyla düşünme kabiliyetidir. Tabiatta gördüğümüz canlı, cansız şeyler, yaşanılan olaylar hafıza yardımıyla zihinde canlandırılabilir. Bunlar o şeylerin ve olayların hayalidir. Zihnin bu hayalleri türlü şekillerde birleştirerek düşünmesi ise hayal gücü vasıtasıyla olur. Hayal gücünün tekrarlayıcı» ve yaratıcı olmak üzere iki çeşidi vardır.

Tekrarlayıcı hayal gücü, hayallerin zihinde yeniden canlanmasıdır. Bir bakıma tekrarlayıcı hayal gücü belleğin aynıdır. Bu güç çeşitli tip insanlarda ayrı ayrı kuvvette kendisini gösterir. Bazılarının görme, bazılarının işitme duyumuna ait hayalleri kuvvetlidir. Yaratıcı hayal gücü ise, hayalleri tamamen yeni bir şekilde birleştirir. Yaratıcı hayal gücünün bilimde, güzel sanatlarda ve edebiyatta büyük yeri vardır. Sanatkarlar hayal gücü sayesinde yeni yeni eserler yaratırlar.

Albert Einstein: “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar…Hayal gücü güç verir: “Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.” diyor. Kendisi ne makro, ne de mikro ölçekte görülemeyen fiziksel ölçüleri hayalinde oluşturmuştur. Hayal gücü olmasa bir ışık demetinde seyahat ettiğini tasarlamaz, enerjinin ışık ile olan bağlantısını kavrayamazdı.

Gerçek dünyada hiçbir aletle yapılamayacak deneyleri hayallerinde yaparak, görelilik kuramı gibi geleceği değiştiren fikirleri ortaya koyamazdı. Bilim dünyası kesin gerçekliği ararken, her olayın ve her şeyin gözlemciye bağlı olduğunu ve en büyük kesinliğin bile görelilik içerdiğini hayal gücünde tasarladı. Onun 100 yıl önceki hayallerini ancak çağdaş zamanlarda kabul ettik.

Hayal gücü gerçeği tasarlamaya odaklanmaz. Hayaller kesin mantık bağları ile çalışmaz. Bunun yerine halihazırda gerçekleşen ideal tasarımı anlamalıyız. Kendi içimizde gördüğümüzü dışarıda da uygulamakta, öyle görülmesini sağlamaktayız. Bir talepten ziyade, mecburi bir dışa vurumdan bahsetmekteyiz. Buna göre hayal kurmak bir değil, bireyin gerçeklik çabasıdır Hayal gücü derken de bir iktidar imkanından çok, hayal ettiğimiz şeylerin gücü söz konusudur.

Buna düşünce gücü de denmektedir. Güçten kasıt, iç dünyamızın olanakları ve bunu dış dünyaya yansıtma etkinliğidir. İç dünyamız ne kadar genişse, dış dünyaya o kadar büyük bir arz gerçekleştiririz. Kendi gerçeklik tasarımımızı diğer bireylere de aktararak makro birey olan insanın ve onun da hayallerinin tüm canlılığı etkilemesini sağlarız.

Hayaller, mevcut niyetler ve yaşantılar sonucu oluşan iç görülerdir. İstek dışı, doğal gidişatın dışında oluşturulan imgeler geçici görüntülerdir. Hayaller insanın bizzati kendisinin olmadıkça dış gerçekliğe aktarılamaz. İnsan gerçekliği kendi içinde görmelidir ki, dışarıya da aktarabilsin. Kısacası, başkalarının hayalleriyle bir yere gelinmez. İşte hayal gücü burada devreye girer. Kendi gerçekliğimizi oluşturma olanağı hayal gücüdür. Kendi orijinal görüntülerimiz, bizim gerçekliğe dair gücümüzdür.

Düşünmek kendince görmek iken, hayal gücü bu görüntünün büyüklüğünü ve özgünlüğünü ifade eder. En önemli kıstas, bireyin kendisinden yola çıkmasıdır. En büyük hayal gücü en özgün olanıdır. Hepimizin farklı birer birey olması, milyonlarca farklı türde yaşamamız bu yüzdendir. Farklı gerçeklikler ve sınırsız özgünlük imkanı bizi biz yapan şeydir. Hayal gücümüz- geleceği tasarlamadaki özgünlüğümüz de bunda en önemli etkendir.

Sözlükte "hayal gücü" ne demek?

1. Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile.

Hayal gücü kelimesinin ingilizcesi

n. imagination, fantasy, imaginativeness, vision, phantasy

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç